Thanh niên ra giữa đường khoanh chân ngồi thiềnTHANH NIÊN RA GIỮA ĐƯỜNG KHOANH CHÂN NGỒI THIỀN

Đây chắc là cảnh giới cao nhất của các bậc thiền định rồi. tâm không lo nghĩ lòng không vướng bận, thế giới quan xung quanh chỉ là ruồi muổi với ta. Ngồi giữa đường mà cứ ngỡ trên núi hoa quả sơn, thanh tịnh vl


< nguồn : Nguyen Thanh Hung >

Đăng nhận xét

0 Nhận xét