Thầy bảo ngày tốt, trời yên biển lặng, ai ngờ bão vào quần cho tơi tả..hicc...Thầy bảo ngày tốt, trời yên biển lặng, ai ngờ bão vào quần cho tơi tả..hicc...
Theo anh em nên làm gì với Thầy đây?


Nguồn: Nghệ An

Đăng nhận xét

0 Nhận xét