Tiếng gọi của trái tim không phải lúc nào cũng đúngTIẾNG GỌI CỦA TRÁI TIM KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG ĐÚNG

Có năm bảy thứ tình yêu mà con người định nghĩa ra. Tình yêu lãng mạn, tình yêu mầu hồng, tình yêu không toan tính cho đến tình yêu thực tế, tình yêu thực dụng và cả..tình yêu lợi dụng..Đăng nhận xét

0 Nhận xét