Tìm thấy 13 người mất tích tron hang động Thái LanKHOẢNH KHẮC VỠ OÀ KHI TÌM THẤY 13 NGƯỜI MẤT TÍCH TRONG HANG ĐỘNG THÁI LAN.

Sau 222 giờ tìm kiếm, gần 2000 người tham gia cứu hộ đến từ những đất nước khác nhau, cuối cùng họ cùng gặp được 13 người. Không khí nhẹ nhõm và lạc quan bao trùm khu vực hang Tham Luang sau khi tin tức đã tiếp cận được đội bóng được lan truyền ra ngoài.


Nguồn: Hóng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét