Trận chung kết rồi có khác, còn gì là chơi tất, có mỗi bà boss cũng mang đi cầm nốt!Trận chung kết rồi có khác, còn gì là chơi tất, có mỗi bà boss cũng mang đi cầm nốt!
Chỉ thương con boss nhìn mặt thảm vãi...

Gắng đi em qua đêm nay thôi mai có chủ mới rồi.
Đăng nhận xét

0 Nhận xét