Đứa trẻ vị thành niên nào cũng vậy, rất dễ tổn thương và uất ức. Âu đó cũng là bi kịch đau lòng...ĐÂY LÀ TÌNH HUỐNG DỰNG LẠI DỰA THEO VỤ ÁN ĐAU LÒNG "CHỊ GÁI GIẾT EM CỦA BỊ CÁO NGUYỄN THỊ THƯ" NĂM 2016

Đứa trẻ vị thành niên nào cũng vậy, rất dễ tổn thương và uất ức. Âu đó cũng là bi kịch đau lòng...


Đăng nhận xét

0 Nhận xét