Càng chửi lại càng đông mới khó hiểuCÀNG CHỬI LẠI CÀNG ĐÔNG MỚI LẠ

Có ai biết tại sao người ta lại thích "ăn chửi" không? Thực sự nếu là mình thì sẽ không bao giờ bước tới quán đo dù chỉ 1 lần.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét