Chui xuống gầm bàn ăn vụng cũng là một nghệ thuật..Chui xuống gầm bàn ăn vụng cũng là một nghệ thuật.. Có cô cậu nào đã từng như thế này chưa.Nguồn: Nguyễn Đức Vinh / Trường Người Ta

Đăng nhận xét

0 Nhận xét