Chuyện quái gì đang xảy ra với bọn trẻ con vậy?Chuyện quái gì đang xảy ra với bọn trẻ con vậy?

Đứa nào hồi bé chẳng tưởng tượng tắm dưới vòi hoa sen như đi trong mưa với tâm trạng tâm trạng các thứ như trong phim hàn xẻng ;)))) chẳng qua là giờ các ẻm có sờ mát phôn để quay lại thôi =)))


Đăng nhận xét

0 Nhận xét