Có những ngày cái cửa nó động bạn cũng ngứa mắtCó những ngày cái cửa nó động bạn cũng ngứa mắt

Không biết do boss bị nhốt nhiều quá hay đến ngày nhớ ny mà không cho nó đi thăm ny của nó đây.Đăng nhận xét

0 Nhận xét