Cơ trưởng 2k4 đang quẩy điên đảo thì bị bố bắt vềCƠ TRƯỞNG 2k4 ĐANG QUẨY THÌ BỊ BỐ BẮT VỀ

Nếu đã làm bố thì nên đợi con mình về nhà rồi hãy dạy nó muốn đánh đập cở nào cũng được chứa đừng ở trước mặt đám bạn nó mà đánh như thế , mai mốt nó còn mặt mũi nào nhìn bạn nó nữa.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét