Con gái bây giờ hóa phi thường hết rồi à?Con gái bây giờ hóa phi thường hết rồi à?

Ngầu thật! Khó khăn gì cũng vượt qua, đôi lúc còn mạnh mẽ có kém gì cánh đàn ông trên các mặt trận. Chu choa, những cô gái vàng này khiến thế hệ con gái càng có động lực làm nên nhiều điều phi thường hơn nữa!


Đăng nhận xét

0 Nhận xét