Cúng cô hồn chết gặp ngay cô hồn sống quá đáng sợCÚNG CÔ HỒN CHẾT GẶP NGAY CÔ HỒN SỐNG

Thanh niên cục súc thật sự. Giật cô hồn không được nổi máu điên cầm gạch đá ném vỡ toang cửa kính chủ nhà. Kèm theo là những lời chửi rủa, Nhiều người nhìn thấy chỉ biết lắc đầu ngao ngán.


Share : Tin Tức Sài Gòn

Đăng nhận xét

0 Nhận xét