Em đây là Mèo hay Bò mà nó ăn cỏ như đúng rồi nhỉ ...Em đây là Mèo hay Bò mà nó ăn cỏ như đúng rồi nhỉ ...

P/s Nghe mọi người nói trời nắng trời mưa. Nó mà mệt trong mình như cảm là tự đi kiếp cỏ ăn. Thuốc nam của nó Nó tự trị bịnh ên đó có đúng không mọi người.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét