Giàn hợp sướng này chắc chỉ có các CÔ TRÔNG TRẺ MỚI đủ sức để nghe mất nhỉ ...Nỗi lòng của những CÔ GIÁO MẦM NON

Giàn hợp sướng này chắc chỉ có các CÔ TRÔNG TRẺ MỚI đủ sức để nghe . Có ai thấu, cứ như vậy liệu có bị stress không nhỉ?


Đăng nhận xét

0 Nhận xét