Giật cô hồn rằm tháng 7 ở Phú Quốc quê tôi? Chỗ các bạn thế nào?Giật cô hồn rằm tháng 7 ở Phú Quốc quê tôi? Chỗ các bạn thế nào?

Y như cô hồn thật, giật cho vui chứ bọn này thiếu thốn gì mà bu bu sồn sồn đông cả lũ rồi còn đánh đấm làm... gì nữa vậy :) mới đây nhất cũng mới có vụ thắp hương chưa xong cô hôn sống đã bu vào giật hết đồ cúng


Share : Nguyễn Văn Hoàng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét