Hình như sắp đến thả đèn Hoa Đăng rồi đó ...Hình như sắp đến thả đèn Hoa Đăng rồi đó

Mong chờ quá đẹp mê hồn luôn...

Ta hớn hở khoan thai vào nhập cuộc,
Góp vui chung với nhịp máu lòng say
Ta đi tới trong đời hơi chậm bước
Gặp Thiên nhiên như gặp bạn lâu ngày.


Nguồn : TikTok

Đăng nhận xét

0 Nhận xét