Hình như thằng nào tên Đặt cũng đẹp zai và auto hát hay thì phai ...Bài hát sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu thằng quay clip đừng hát theo

Khổ thân thanh niên quay clip cho mọi người xem mà ai cũng chửi ... nhưng công nhận nghe tức éo chịu được hehe :)


Đăng nhận xét

0 Nhận xét