Khách hàng bức xúc khi ngồi trong máy bay cả tiếng vẫn chưa được bayKHÁCH HÀNG BỨC XÚC KHI NGỒI TRONG MÁY BAY 1 TIẾNG VẪN CHƯA ĐƯỢC BAY

Không biết bị hỏng hay sự cố gì mà khách ngồi chờ cả tiếng rồi vẫn chưa được bay...
Thế là bên nào cũng căng!Nguồn: Nguyễn Phan Linh/kí sự đường phố

Đăng nhận xét

0 Nhận xét