Khi bạn muốn làm diễn viên nhưng ba mẹ lại bắt làm cô giáoKHI BẠN MUỐN LÀM DIỄN VIÊN NHƯNG BA MẸ LẠI BẮT LÀM CÔ GIÁO

May mà cái bảo bối này của Dophemon không có thật, không thì lại khối ông ế vợ rồi.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét