Khi bạn thích làm xã hội đen mà cuộc đời xô đẩy bạn làm ăn xinKhi bạn thích làm xã hội đen mà cuộc đời xô đẩy bạn làm ăn xin. May là cái dép chứ phải con dao phay là xong mẹ rồi. Thời buổi này ra đường nguy hiểm luôn luôn rình rập bất cứ lúc nào.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét