Không đú theo các bà các mẹ được đâu ...THANH NIÊN À...KHÔNG ĐÚ THEO CÁC BÀ CÁC MẸ ĐƯỢC ĐÂU

Cái kết của việc đú theo cái bà các mẹ.. Thằng bạn mà về thì đíu biết áo tím như thế nào để dậy nhờ :))


Share : Nguyen Manh Hung

Đăng nhận xét

0 Nhận xét