Lần sau xả nước phải báo nhá...không phải thích là làm dâu...Lần sau xả nước phải báo nhá...không phải thích là làm dâu...

Leo nhanh lên nhanh lên lụt chết mịa nó hết bây giờ :))


Đăng nhận xét

0 Nhận xét