Một bàn thắng thôi cũng quá đủ cho chúng ta ăn mừng rồi ...MỘT BÀN THẮNG THÔI CŨNG QUÁ ĐỦ CHO CHÚNG TA ĂN MỪNG RỒI..

Sân Lạch Tray Hải Phòng ăn mừng không khác gì đội nhà vừa giành được chức vô địch cả, rực sáng tất cả đều thật tuyệt vời.


Share : Luân Tí

Đăng nhận xét

0 Nhận xét