Người cao tuổi Việt Nam không hề kém cạnh các nước. Phải không đồng chí Tokuda?Người cao tuổi Việt Nam không hề kém cạnh các nước. Phải không đồng chí Tokuda?

Vì yêu mà đến, bùa yêu hay yêu vội vàng các thứ chỉ là tên bài hát, còn đây chỉ có thể là bài mãi mãi tuổi 20

Share: Ngọc Linh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét