Nơi tình yêu KẾT THÚC ...Nơi tình yêu KẾT THÚC
Và từ lúc này ta sẽ là người dưng nước lã...quả thực mông lung như một trò đùa.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét