Nông dân nhà người ta bay vù vù mà chả ai cấmNÔNG DÂN NHÀ NGƯỜI TA THA HỒ BAY MÀ KHÔNG AI CẤM

Đang giờ tan tầm đứng chờ đèn đỏ, xem phải cờ nhíp này đúng là ứa nước mắt.
Giờ mà có cái gì bay bay được như này, thì phi vù cái về đón con, rút quần áo, đi chợ thổi cơm... có phải xong rồi không.


[share : Nguyễn Phi Triệu/Hóng bím đường phố]

Đăng nhận xét

0 Nhận xét