Phát hiện ny đi bão với thằng khác, mọc ngay sừng ăn mừng VN chiến thắngPHÁT HIỆN NGƯỜI YÊU ĐI BÃO VỚI THẰNG KHÁC, MỌC NGAY SỪNG ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG .

Ghét cay đắng kiểu yêu không công khai rồi gặp thằng nào tán cũng bảo e chưa n.y. Đcm tao hận.
Share : top cmt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét