Team ninja ngày càng bành trướng rồi chăng?


TEAM NINJA NGÀY CÀNG BÀNH TRƯỚNG RỒI CHĂNG

Nâng tầm giao thông việt theo cách dàn hàng ngang gần 3km , ngay cả vào cua cũng dàn hàng ... Đúng sợ chị em thật.
Share : Bon Buon Xe/ Otofun

Đăng nhận xét

0 Nhận xét