Thanh niên đi xin 3 năm vẫn không đủ 200k để về quê ...


THANH NIÊN ĐI  XIN 3 NĂM VẪN KHÔNG ĐỦ 200K VỀ QUÊ

Thanh niên sức dài vai rộng vẫn con người ấy, bóng dáng ấy đi 3 năm không đủ 200k về quê, nay lại đã lên giá 250k.

P/s: Đúng là vật giá leo thang,cái gì cũng tăng,xin tiền cũng phải tăng theoẢnh: Trần Đức Kiên / group Không Sợ Chó

Đăng nhận xét

0 Nhận xét