Thôi yêu đương gì, mai đi mua một em như này cho đời bớt sầu ...Thôi yêu đương gì, mai đi mua một em như này cho đời bớt sầu

Yêu thế như chó, chó không bao giờ phản bội mình như người yêu.... Hãy nắm chặt tay anh như thế ...


Đăng nhận xét

0 Nhận xét