Trận đánh ghen hộ kinh điển nhất mọi thời đạiTRẬN ĐÁNH GHEN HỘ KINH ĐIỂN NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Theo thông tin chưa chính thức thì thanh niên này lừa gạt gì đó, con bạn của 2 thánh này yêu phải thằng này. Nên 2 bạn cay cú quá đả luôn cho thanh niên 1 trận.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét