Trông thích nhỉ nhưng mà 3 cái loa cùng khóc 1 lúc thì ngất mất Trông thích nhỉ nhưng mà 3 cái loa cùng khóc 1 lúc thì ngất mất

Nhìn thì thấy yêu thấy thích cứ thử cỏ quả sinh ba này mới thấy chăm sóc khổ thế nào vất vả lắm đấy.


Nguồn: Trung Ngô

Đăng nhận xét

0 Nhận xét