Truyền nhân của tùy quyền đây rồiTRUYỀN NHÂN TÚY QUYỀN ĐÂY RỒI

Có bác nào đã nhậu đến độ bị idol nhập như thế chưa ...? Thân thủ như thế này thật ra có chút phi phàm đấy, không đùa được đâu.


Share : Phạm Thành Danh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét