Từ bé đến lớn chỉ biết có ép hoa khô, bướm khô chứ chưa bao giờ thấy quả muỗi khô ...Từ bé đến lớn chỉ biết có ép hoa khô, bướm khô chứ chưa bao giờ thấy quả muỗi ntn cả, nhìn nhé mấy trăm thế võ của thiếu lâm.

Via: 9gag

Đăng nhận xét

0 Nhận xét