Va chạm giao thông, một anh vác ngay điếu cày, một anh rút luôn thẻ đỏVA CHẠM NHAU, MỘT ANH VÁC NGAY ĐIẾU CÀY, MỘT ANH RÚT LUÔN THẺ ĐỎ

Vụ va chạm xảy ra giữa 1 anh đi dream chiến không mũ bảo hiểm và ô tô.

Anh Dream có vẻ hung hăng, hùng hổ, vớ điếu cày định phủ đầu anh ô tô. Giữa lúc căng thẳng a ô tô rút luôn cái thẻ ngành ra...
Cái kết mời mấy bác dự đoán


Nguồn: Nguyễn Thế Hùng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét