VTV chắc chắn không mua bản quyền ASIAD và cũng đã dừng hẳn việc đàm phánVTV CHẮC CHẮN KHÔNG MUA BẢN QUYỀN ASIAD 2018 VÀ CŨNG ĐÃ DỪNG HẲN VIỆC ĐÀM PHÁN

Không còn “soái ca” ra tay mua bản quyền World Cup vào phút chót...và chúng ta phải xem ĐT Olympic Việt Nam qua Internet...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét