Yêu thương không còn lại gặp đúng chị lao công tốt bụngYÊU THƯƠNG KHÔNG CÒN LẠI GẶP ĐÚNG CHỊ LAO CÔNG TỐT BỤNG.

Chia tay xong vội đem những kỉ niệm vứt bỏ . Thế nhưng chị lao công tốt quá lại không nỡ vứt đi treo ngược lên cột điện. Thề nhìn qua thấy sợ vãi...

Share : Thanh Lê

Đăng nhận xét

0 Nhận xét