2K4 quyết chiến để giải quyết mâu thuẫn2K4 quyết chiến để giải quyết mâu thuẫn

Thế hệ trẻ giờ manh động quá, không nói nhiều 1, 2 câu là lao vào chiến nhau ngay. Còn định chơi cả típ nữa, khiếp quá, khiếp quá :(


Share : Tùng Trần