Á hậu Thư Dung vướng vào lùm xùm nằm trong đường dây 'start up bằng cơ thể'CÁI GÌ CŨNG CÓ GIÁ CỦA NÓ

Chắc trừ tiền hao mòn, ổn hại, đại tu rồi trừ thêm tiền phạt vẫn dư thế nên động lực vẫn lớn lắm.

Hôm nay hứa khắc phục, ngày mai lại tiếp tục

Ở một diễn biết khác: 

Vì vướng vào lùm xùm nằm trong đường dây 'start up bằng cơ thể', á hậu Thư Dung đã chính thức nhận quyết định thu hồi danh hiệu