Đặc sản khai giảng toàn MŨ CỐI tuyệt đối không đụng hàng tại Nghệ An


ĐẶC SẢN KHAI GIẢNG TOÀN " MŨ CỐI " TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỤNG HÀNG TẠI NGHỆ AN

Đó là lễ khai giảng tại trường Thanh Chương 3, Nghệ An. Khung cảnh toàn trường đội mũ cối trông thật lạ mắt, độc đáo và có vẻ như đây cũng là một nét truyền thống tại ngôi trường này.

Share :Nghệ An