Đại chiến chợ cá tranh giành địa bànĐại chiến chợ cá tranh giành địa bàn

Thương trường là chiến trường, nghe nói tranh giành địa bàn. Các bà cầm đồ phang nhau tít mù.


Via: Tin nóng Sóc Sơn