An Nguy: Người thứ 3 kệ, không biết là không có tộiAn Nguy: Người thứ 3 kệ, không biết là không có tội
An Nguy nói về chuyện người thứ 3.
Kệ thôi, không biết không có tội.

P/s: Chưa chắc là ng thứ 3 đâu nha. Có thể là người thứ 4 hoặc thứ 5...


Via: An Nguy