Anh Giao thông với Grab ngăn kịp thời người đàn ông định tử tử tại cầu Chương Dương


TỰ TỬ KHÔNG XEM GIỜ- TẮC NGHẼN CẢ CẦU CHƯƠNG DƯƠNG !

Thanh niên nào chơi bời chán thế, đêm hôm vắng vẻ không ra mà nhảy cho thanh cảnh, nhằm đúng giờ tan tầm lại đi nhảy cầu Chương Dương để rồi tắc nghẽn.
Dù sao thì cũng may là anh Giao thông với Grab ngăn lại kịp...hic

[Share : Lục văn tún]