Đạo vợ chồng là môn học cao sâu mà chúng ta cần phải học cả một đời


LÀM VỢ CHỒNG - TƯỞNG ĐƠN GIẢN HÓA RA LẠI PHẢI HỌC CẢ ĐỜI!

"Đạo vợ chồng là môn học cao sâu và là cả một nghệ thuật, mà vợ và chồng - những người chủ gia đình - học cả đời cũng không xong".
- st -

Đăng nhận xét

0 Nhận xét