Đây là góc nhỏ bình yên nơi tôi sống!


Đây là góc nhỏ bình yên nơi tôi sống!! Không khí trong lành lắm..sáng dậy hít hà mùi lúa cũng thấy sảng khoái rồi!

Khoe chỗ của mọi người đi.
Nguồn: Seo Ly/ Hóng hớt bang