Bác sĩ khám và chữa bệnh đẳng cấp nhanh đến không ngờBác sĩ khám và chữa bệnh đẳng cấp nhanh đến không ngờ

Clip được nghi lại tại khoa tim mạch của bệnh viện X, tp. HCM có một vị bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân với tốc độ chóng mặt! Vị này chỉ đặt ống nghe lên ngực bệnh nhân trong tích tắc (khoảng 2s), đã ghi ra được bệnh & danh sách các loại toa thuốc cần thiết. Đúng chuẩn nhân tài,..


Share : Phúc Vinh