Bài hát gắt nhất của nămNgười ta chửi hay như hát, mình thì hát nghe như chửi

Ko hiểu thêm từ "đéo" vào làm gì. Tạo điểm nhấn? Phá hỏng cả 1 bài hát. Đang hay cứ nghe chữ "đéo" thật sự là không được hay cho lắm.