Bài hát nói về hành trình kỳ diệu của Olympic Việt Nam!Bài hát nói về hành trình kỳ diệu của Olympic Việt Nam!

Kết quả đôi khi không quan trọng, quan trọng là chúng ta luôn theo dõi đội tuyển từ những trận đầu tiên, cho đến những trận cuối cùng.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét