Bài tập thể dục dễ thương quá trời luôn của trường nhà người taBài tập thể dục dễ thương quá trời luôn của trường nhà người ta

Dễ thương. Thời tao tập thể dục toàn nghe tiếng trống 'cắc tùng tùng tùng' buồn ngủ voãi... bởi vậy tao toàn trốn tập thê dục để đi chơi game.


Nguồn: Trường Người Ta